Jorunn og Martin Tennøy

Hjarteleg takk for oppmerksomheita i høve vår 90 og 95-årsdag. Jorunn og Martin Tennøy.

Publiseringsdato 06.07.2023
Jubilantar